Povratak na popis vijestiarrowred

Zaštita djece od nasilja u obitelji i ustanovama

OBJAVLJENO 14. siječnja 2010.

Radionica je obuhvatila 35 stručnih djelatnika Dječjeg vrtića Radost, a osnovni cilj bio je osvijestiti razinu osobne odgovornosti i osobnih kompetencija u sveobuhvatnoj zaštiti djece od nasilja.

   Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije nasilje se definira kao:
"...namjerna primjena fizičke sile ili moći s ciljem zastrašivanja nad samim sobom, drugom osobom, grupom ili zajednicom, a koja rezultira ili je velika vjerojatnost da će rezultirati povređivanjem, smrću, osjećajem uskraćenosti, psihičkim poremećajima ili smetnjama u razvoju."

   Nasilje je uvijek loše i nikada nije djetetova greška i društvo tu ne može isključiti vlastitu odgovornost za pojavu nasilja, budući se agresivno ponašanje često tolerira pa i nagrađuje u raznim sferama života.

Osobito je važno i u obitelji i u odgojno-obrazovnim ustanovama omogućiti djece da se obrate odrasloj osobi od povjerenja, ako imaju bilo kakve teškoće, a osobito ako ih netko zlostavlja ili im prijeti.

U svakom kontaktu s djecom obeshrabrujemo ih da govore o izloženosti nasilničkom ponašanju od strane odraslih i vršnjaka.

Ukazujemo djeci da rješenje nije u nasilnom odgovoru.

Izričemo i da je u društvu nužno poticati i "nagrađivati" nenasilje i prosocijalno ponašanje.

Važan čimbenik u sveobuhvatnoj zaštiti djece je participacija roditelja u životu  i radu vrtića, a to za dijete znači jačanje osjećaja vlastite vrijednosti i manju mogućnost da se na vrijeme i kvalitetno neće zaštiti te da će doživjeti povrede prava.

Suvremena obitelj ne može sama odgovoriti složenim zadaćama podizanja i odgajanja djeteta. Potrebna joj je potpora, briga i snaga šire društvene zajednice kojoj pripada.
Predškolska ustanova uz obitelj prvo je djetetovo socijalno okruženje - resurs koji bi trebao poticati, ohrabrivati, pomagati te po potrebi i upućivati roditelje u odgojnim nastojanjima.

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 24. rujna 2019.

U partnerskom vrtiću Maslačak se u sklopu projekta „Mreža ZaDar - mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja“ - UP.02.2.2.08.0054 realizirala se edukacija za primjenu Art terapije s djecom predškolske dobi. Edukacija je trajala 3 dana, a polaznici su bili odgojiteljice partnerskih vrtića Radost, Sunce, Maslačak, Šuškalica, Klokan, Golubica i Ribica. Polaznice su imale priliku upoznati se sa specifičnim tehnikama iz područja primjene ekspresivnih art terapija u cilju osvještavanja, izražavanja i prorade emocionalnog iskustva u radu s djecom. Svrha je ovih edukacija bila da se u okviru kreativnog procesa likovnog i dramskog stvaralaštva potakne razumijevanje komunikacije, grupne dinamike i usvajanja pozitivne slike o sebi kod djece predškolske dobi.

Objavljeno 12. rujna 2019.

„On The Money Trail“ projekt je kojeg financira Europska komisija kroz program Erasmus+. Cilj je doprinijeti poboljšanju financijskih ključnih kompetencija djece kroz interaktivnu e-knjigu za financijsko obrazovanje djece predškolske dobi (od 3 do 6 godina) koja se može koristiti u kontekstu formalnog i neformalnog učenja. Uz interaktivnu e-knjigu, partneri su osmislili i „Vodič s aktivnostima“ za nastavnike/odgojitelje i roditelje, koji pomaže koristiti prilike za učenje koje nudi knjiga. Više o projektu potražite na http://www.money-trail.eu/ i facebook stranici On The Money Trail