Povratak na popis vijestiarrowred

OnTheMoneyTrail - Interaktivna knjiga za financijsko obrazovanje djece

OBJAVLJENO 08. siječnja 2018.

PARTNERI:
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci (Poland) - centar za potporu obrazovanja i poduzetništva. Nevladina neprofitna organizacija koju su u Poljskoj osnovali: 15 poduzetnika, nastavnika, IT stručnjaka. Misija CWEP udruge je povećati kvalitetu obrazovanja na svim razinama, kao i promicanje poduzetništva od najranije dobi.
Advancis Business Services, Lda (Portugal) - Advancis (ADV) je savjetodavna i certificirana edukacijska tvrtka usmjerena na obrazovanje i upravljanje ljudima. Advancis se bavi istraživačkim i razvojnim projektima na području obrazovanja i upravljanja ljudima, u suradnji s nacionalnim i međunarodnim partnerima, kako bi se podržao razvoj novih znanja, procesa, proizvoda i usluga.

Boon, Unip Lda (Portugal) - Boon je mlada i dinamična tvrtka za projektiranje, komunikaciju i savjetovanje. Tvrtka je osnovana 2013. godine, temeljena na ekspertima skupine iskusnih stručnjaka, uspostavljena je kao inovativni start-up s visokim potencijalom rasta, pružanje usluga sektoru poduzeća. Boon ima multidisciplinarni tim sastavljen od internog osoblja i vanjskih stručnjaka s pozadinom u socijalnom obrazovanju, marketingu, arhitekturi, ilustracija i ICT.

Scuole Paritarie dell'Istituto delle Maestre Pie dell'Addolorata (Italy) - Institut "Maestre Pie Addolorata" je vjerska zajednica rođena 1839. koja je snažno predana obrazovanju. Lociranje u gradovima Riminiju, Bologni, Ferrari i Rimu. Institut je osposobio talijanska obrazovna tijela za poduku od vrtića do srednje škole. Učenje se temelji na istraživanju s mogućnošću individualnog praćenja svakog djeteta/učenika zahvaljujući alatima, metodama, različitim aktivnostima u odnosu na dob, različite ritmove i vrijeme učenja, na interese i motivacije svakog pojedinca .
Dječji vrtić Radost Zadar (Croatia) – osnovan je 1972 godine. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u našem vrtiću ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi (1-7 godina) koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama. Fleksibilno strukturiran odgojno-obrazovni proces omogućuje izražavanje prijedloga, inicijativa i sugestija djece i odraslih, a pretpostavka je tvorbe otvorenoga, razvojnoga, humanistički i sukonstruktivistički orijentiranoga kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Otvorena, podržavajuća i ravnopravna komunikacija roditelja/skrbnika djeteta, stručnih djelatnika i ostalog osoblja u ustanovi ima za cilj primjereno odgovoriti na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurati potporu njegovu cjelovitom razvoju. Važni ciljevi odgojno-obrazovnog rada jesu osiguravanje dobrobiti, cjelovit razvoj, odgoj i učenje djece te razvoj njihovih kompetencija.

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 01. srpnja 2019.

U okviru projekta Mreža ZaDar koji se financira iz ESF-a u našem Dječjem vrtiću Radost, PO Grigor Vitez, u petak, 31. svibnja 2019. godine započela je edukacija/usavršavanje za provedbu Programa ranog učenja engleskog jezika s djecom rane i predškolske dobi. Polaznice i predavače pozdravila je voditeljica projekta, Ivana Perić Zrilić iz UO za odgoj i školstvo Grada Zadra koja je zaželjela svima puno uspjeha u radu i usvajanju novih znanja koja će zasigurno poboljšati kvalitetu usluge u partnerskim predškolskim ustanovama. Edukaciju provode djelatnici DV Siget iz Zagreba koji je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovan stručno razvojnim centrom za rano učenje engleskog jezika. Ispred DV Siget polaznice je pozdravila ravnateljica, gđa Jasna Peklić. Usavršavanje će se provoditi kroz deset modula po principu jedan modul – jedan dan. Odgojiteljicama će se omogućiti jačanje znanja i vještina za provedbu programa ranog učenja engleskog jezika u odgojno-obrazovnim skupinama. U edukaciju je uključeno 15 odgojiteljica iz partnerskih dječjih vrtića (Radost, Sunce, Maslačak, Ribica, Klokan, Šuškalica i Golubica).