Povratak na popis vijestiarrowred

OnTheMoneyTrail - Interaktivna knjiga za financijsko obrazovanje djece

OBJAVLJENO 08. siječnja 2018.

PARTNERI:
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci (Poland) - centar za potporu obrazovanja i poduzetništva. Nevladina neprofitna organizacija koju su u Poljskoj osnovali: 15 poduzetnika, nastavnika, IT stručnjaka. Misija CWEP udruge je povećati kvalitetu obrazovanja na svim razinama, kao i promicanje poduzetništva od najranije dobi.
Advancis Business Services, Lda (Portugal) - Advancis (ADV) je savjetodavna i certificirana edukacijska tvrtka usmjerena na obrazovanje i upravljanje ljudima. Advancis se bavi istraživačkim i razvojnim projektima na području obrazovanja i upravljanja ljudima, u suradnji s nacionalnim i međunarodnim partnerima, kako bi se podržao razvoj novih znanja, procesa, proizvoda i usluga.

Boon, Unip Lda (Portugal) - Boon je mlada i dinamična tvrtka za projektiranje, komunikaciju i savjetovanje. Tvrtka je osnovana 2013. godine, temeljena na ekspertima skupine iskusnih stručnjaka, uspostavljena je kao inovativni start-up s visokim potencijalom rasta, pružanje usluga sektoru poduzeća. Boon ima multidisciplinarni tim sastavljen od internog osoblja i vanjskih stručnjaka s pozadinom u socijalnom obrazovanju, marketingu, arhitekturi, ilustracija i ICT.

Scuole Paritarie dell'Istituto delle Maestre Pie dell'Addolorata (Italy) - Institut "Maestre Pie Addolorata" je vjerska zajednica rođena 1839. koja je snažno predana obrazovanju. Lociranje u gradovima Riminiju, Bologni, Ferrari i Rimu. Institut je osposobio talijanska obrazovna tijela za poduku od vrtića do srednje škole. Učenje se temelji na istraživanju s mogućnošću individualnog praćenja svakog djeteta/učenika zahvaljujući alatima, metodama, različitim aktivnostima u odnosu na dob, različite ritmove i vrijeme učenja, na interese i motivacije svakog pojedinca .
Dječji vrtić Radost Zadar (Croatia) – osnovan je 1972 godine. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u našem vrtiću ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi (1-7 godina) koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama. Fleksibilno strukturiran odgojno-obrazovni proces omogućuje izražavanje prijedloga, inicijativa i sugestija djece i odraslih, a pretpostavka je tvorbe otvorenoga, razvojnoga, humanistički i sukonstruktivistički orijentiranoga kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Otvorena, podržavajuća i ravnopravna komunikacija roditelja/skrbnika djeteta, stručnih djelatnika i ostalog osoblja u ustanovi ima za cilj primjereno odgovoriti na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurati potporu njegovu cjelovitom razvoju. Važni ciljevi odgojno-obrazovnog rada jesu osiguravanje dobrobiti, cjelovit razvoj, odgoj i učenje djece te razvoj njihovih kompetencija.