Povratak na popis vijestiarrowred

POZIV NA RAZGOVOR

OBJAVLJENO 05. veljače 2019.

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“
           Z A D A R
BARTOLA KAŠIĆA 3/I

KLASA: 112-07/19-01/03
URBROJ: 2198/01-36-01-19-29

Zadar, 05. veljače 2019. godine

 

      Na temelju članka 6. i 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Radost“, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem na radno mjesto kako slijedi:

- SPREMAČICA
♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme

 objavljuje

 POZIV NA RAZGOVOR

Kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto

- SPREMAČICA
♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme

Objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici te Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar dana 24.01.2019. godine, pozivaju se da pristupe razgovoru koji će se održati dana 13. veljače 2019. godine u 08,30 sati u Upravi Dječjeg vrtića „Radost“, Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar, za sljedeće kandidate:

 

 1. DARIJA BATUR

 2. ALIDA DUNDOVIĆ

 3. SUZANA BIRKIĆ

 4. TIHA RADOVČIĆ

 5. KSENIJA ŠKARA

 6. MIRELA MARKULIĆ

 7. MIRJANA BENETA

 8. MILENA BISTRE

 9. SANJA RANČIĆ

 10. ANKA MIKŠA

 11. MARIJA ZUBČIĆ

 12. BERNARDA BATUR

 13. ANA LISICA

 14. OZANA ČVRLJAK

 15. IVANA TUTA

 16. VESNA UKALOVIĆ

 17. MARINA MARIĆ ŠEVERDIJA

 18. ANTONIA MARUNA

 19. INGRID KURTIN

 20. SANDRA VIDAIĆ

 21. ANA VUKŠA

 

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat razgovora, povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora bez obzira na razloge koji priječe da se razgovoru pristupi u naznačeno vrijeme.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar.

Postupak razgovora provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

Poziv na razgovor objavljen je 05.02.2019. godine na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar.

Vezane novosti | Arhiva novosti