Povratak na popis vijestiarrowred

POZIV NA RAZGOVOR

OBJAVLJENO 15. listopada 2018.

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“
          Z A D A R
  BARTOLA KAŠIĆA 3/I

KLASA: 112-07/18-01/04
URBROJ: 2198/01-36-01-18-46

Zadar, 15. listopada 2018. godine

 

     Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Radost“, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem na radna mjesta kako slijedi:
- ODGOJITELJ/ICA
♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnika s dodatnog rodiljnog dopusta
♦ deset ( 10 ) izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme – najduže do 31.08.2019. godine

objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR

Kandidati prijavljeni na natječaj za radna mjesta

- ODGOJITELJ/ICA

♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnika s dodatnog rodiljnog dopusta

♦ deset ( 10 ) izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme – najduže do 31.08.2019. godine

objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici te Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar dana 01.10.2018. godine, pozivaju se da pristupe razgovoru koji će se održati dana 22. i 23. listopada 2018. godine u Upravi Dječjeg vrtića „Radost“, Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar, za sljedeće kandidate:

 

22.10.2018. godine u 11,30 sati

Ana Mustać
Barbara Šimunić
Lucija Kvartuč
Ankica Mazić
Ana Miočić
Valentina Graša
Ana Mužanović
Irena Kapović
Marija Bilan
Anamarija Bajlo
Dendi Zrilić
Suana Medanić
Tamara Blaslov
Anita Kolčeg
Ivana Babić

 

23.10.2018. godine u 09,00 sati

Kristina Grgurović
Martina Pikunić
Ivona Begović
Sara Kadija
Ivana Ćorić
Nikolina Bezinović
Maja Radoš
Ivana Šegarić
Iva Santini
Ivana Nožina
Martina Krupić
Marijana Papić
Tatijana Milić
Melita Nenadić
Matea Zdrilić
Tonćica Marijan
Mirjana Dadić
Elinda Mikulić – Santini
Đana Bajlo
Ivana Šarlija
Antonija Barić
Ana Kotrulja
Edita Čupić
Marijana Ćustić
Tonka Duka
Josipa Nekić
Irena Mijolović
Marina Žigun

 

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat razgovora, povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora bez obzira na razloge koji priječe da se razgovoru pristupi u naznačeno vrijeme.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar.

Postupak razgovora provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

Ovaj Poziv na razgovor objavljen je dana 15.10.2018. godine na web stranici i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar.

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 09. travnja 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Objavljeno 09. travnja 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje: NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu