Povratak na popis vijestiarrowred

Natječaj za radna mjesta odgojitelja/ica

OBJAVLJENO 29. listopada 2012.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97 i 107/07), a u skladu sa člankom 6. Kolektivnog ugovora za radnike u Dječjem vrtiću Radost i Dječjem vrtiću Sunce, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Radost" Zadar objavljuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

- ODGOJITELJ/ICA -  7 izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme

                                 – do povratka radnika sa bolovanja  

 

- ODGOJITELJ/ICA -  1 izvršitelj/ica – na određeno radno vrijeme – pola

                                    radnog vremena - do otvorenja PO „Bokanjac“

 

- ODGOJITELJ/ICA – 6 izvršitelja/ice

                                 - na neodređeno puno radno vrijeme

 

 

Uvjeti:

- za odgojitelja može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97 i 107/07) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)

 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

 

1. životopis

2. presliku radne knjižice

3. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

4. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

5. presliku domovnice

6. preslika uvjerenja o nekažnjavanju ( ne starijeg od 6 mjeseci ).

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić «Radost» Zadar, Bartola Kašića 3/I, s naznakom: «za natječaj».

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

 

 

 

 

 

 

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 12. kolovoza 2019.

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ Z A D A R BARTOLA KAŠIĆA 3/I KLASA: 112-07/19-01/16 URBROJ: 2198/01-36-01-19-1 Zadar, 12. kolovoza 2019. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje: NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu SPREMAČICA ♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme

Objavljeno 12. kolovoza 2019.

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ Z A D A R BARTOLA KAŠIĆA 3/I KLASA: 112-07/19-01/15 URBROJ: 2198/01-36-01-19-1 Zadar, 12. kolovoza 2019. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje: NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu ODGOJITELJ/ICA ♦ deset ( 10 ) izvršitelja/ica – na određeno puno radno vrijeme – do 31.08.2020. godine