Arhiva natječaja

NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ Z A D A R BARTOLA KAŠIĆA 3/I KLASA: 112-07/20-01/01 URBROJ: 2198/01-36-01-20-1 Zadar, 22. siječnja 2020. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje:

16. siječnja 2020.

opširnije