Arhiva novosti

OnTheMoneyTrail - Interaktivna knjiga za financijsko obrazovanje djece

NA TRAGU NOVCA je projekt za djecu, učitelje, roditelje i za sve one koji imaju interes educirati se u području financijske pismenosti. Glavni cilj projekta je stvaranje interaktivne eKnjige (eBook) za učenje, za financijsko obrazovanje djece predškolske dobi (od 3 do 6 godina) - koja će biti besplatna i dostupna putem interneta, širom Europe. Projekt „Na tragu novca“ započeo je u listopadu 2017., promoviran od strane 5 organizacija iz 4 različite europske zemlje i sufinanciran od strane Programa Erasmus +. Tijekom iduće dvije godine, partnerstvo koje obuhvaća stručnjake za financijsko obrazovanje, pripovijedače, edukatore, odgojitelje i kreatore iz Poljske, Portugala, Hrvatske i Italije, razvijat će i testirati inovativni pristup poticanju financijske pismenosti djece (od 3 do 6 godina) te podizanju svijesti o važnosti financijskog obrazovanja. Ovaj inovativni pristup oslanja se na interaktivno učenje uz eKnjigu i dizajniran za uporabu u kontekstu formalnog i neformalnog učenja koji će biti u početku dostupan na 5 različitih jezika - Engleskom, Hrvatskom, Talijanskom, Poljskom i Portugalskom. E- Knjiga bit će nadopunjena priručnikom koji može pomoći nastavnicima/odgojiteljima u poticanju učenja interaktivnog učenje uz eKnjigu. Dvogodišnji razvojni proces zahtijeva aktivno sudjelovanje škola,vrtića, nastavnika,odgojitelja, roditelja i djece u procjeni, prototipu, testiranju i širenju informacija. PRATITE NAS! www.onthemoneytrail.eu |

08. siječnja 2018.

opširnije

STRUČNI ISPITI za siječanj 2018.

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 16. siječnja 2018. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU. PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 25. siječnja 2018. godine u DV Radost prema rasporedu. USMENI dio stručnog ispita održat će se 25. siječnja 2018. godine s početkom u 11 sati u DV Radost.

27. prosinca 2017.

opširnije

POZIV NA RAZGOVOR

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Radost“, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem na radno mjesto kako slijedi:

06. prosinca 2017.

opširnije

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje:

22. studenog 2017.

opširnije

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje:

18. listopada 2017.

opširnije

POZIV NA RAZGOVOR POMOĆNI KUHAR

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Radost“, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem na radno mjesto kako slijedi:

04. listopada 2017.

opširnije