PO „Pčelica“

Dječji vrtić Pčelica se nalazi u Zadru, na području Plovanije, u Ulici Nikole Tesle 10. Objekt se sastoji od 4 dnevna boravka, jedne uredske prostorije, sobe za izolaciju, sanitarnih čvorova za djecu i odrasle, kuhinje, podrumske prostorije u kojoj je smještena kotlovnica, sanitarni čvor i sobe za čuvanje odgojiteljskih materijala.

Okoliš vrtića čini veliko ograđeno dvorišta u kojem su na ljeto 2014 godine postavljene nove sprave za igru i rekreaciju djece (tri tobogana sa penjalicama,dva natkrivena pješčanika,ljuljačke i njihalice s antistresnim podlogama).

U dvorištu osim nekoliko borova imamo i dvije masline, jednu marašku i jednu smokvu o kojima zajedno s djecom vodimo brigu.

Ove smo godine s djecom vodili brigu o životinjama u našem dvorištu (dva ježa,četiri kornjače i jednoj vrani).

Promatrajući djecu kroz odgojno-obrazovni rad u našem vrtiću, uvjerili smo se da kroz igru i što je više moguć boravak na zraku djeca uče bolje, stječu socijalne vještine koje im pomažu kasnije u socijalnim interakcijama i novim prijateljstvima, jačaju koordinaciju pokreta i stimuliraju mozak (potiče kreativnost i rješavanje problema). Naše djelovanje u vrtiću usmjereno je stvaranju bogatog poticajnog okruženja u materijalnom i socijalnom smislu.

Prostorno okruženje je ugodno i što više nalik obiteljskom domu.
Raznovrsni centri igara djecu potiču na stvaranje, izražavanje, istraživanje, otkrivanje, rješavanje problema, postavljanje hipoteza i konstruiranje znanja, a bogatstvo, mnogobrojnost i dostupnost materijala zadovoljavaju različite interese i različite razvojne sposobnosti djeteta

Rad je organiziran u 4 odgojne skupine u primarnom programu i jednom skupinom u 2.5 satnom programu predškole. Tim odgojitelja ovog objekta u stalnom je kontaktu sa stručno-razvojnom službom te zajedno s njima osmišljaju odgojno-obrazovni rad. Dnevna organizacija rada polazi od uvažavanja interesa i aktivnosti djeteta.

Roditelji imaju pravo aktivno sudjelovati u planiranju i organiziranju života i odgojno-obrazovnog rada u skupini. Roditelji trebaju biti partneri i neposredni suradnici u odgojno obrazovnom radu.

Za roditelje se tijekom godine organiziraju i različite radionice, druženja i predavanja s raznim temama koje organiziraju odgojitelji ili stručni tim.

Naša nastojanja u radu su usmjerena na to da u uvjetima koje imamo pomažemo djeci na putu odrastanja uz uvažavanje i poštivanje osobnosti svakog djeteta.

Područni objekt "Pčelica"objekt

Nikole Tesle 10

pogledajte lokaciju na kartilokacija

tel: 322-663kontakt

Sve novosti

Novosti vezane uz područni objekt Pčelica

prijavnica

Objavljeno 30. rujna 2009.

I ove godine sudjelovat ćemo na Županijskoj smotri Dani kruha, dana zahvalnosti za plodove zemlje koja će se održati 07. listopada u OŠ Vladimira Nazora u Neviđanima na otoku Pašmanu.