PO „Jadran“

Nalazi se na poluotoku, u povijesnoj jezgri grada, na adresi A.Paravije 2.

Program odgojno-obrazovnog rada provode četiri odgojiteljice, a odvija se u dva dnevna boravka u dobi od 3. do 7. godina. U rad s djecom uključen je i voditelj sportskog programa. O potrebama djece brine još i 1 servirka i 1 spremačica.

Stvaranjem poticajnog okruženja koje omogućuje razvoj potencijala svakog djeteta, te razvoj odgovornog ponašanja prema sebi ali i drugima,  pomažemo djeci da samo bira aktivnosti prema svom interesu i sklonostima, te tako razvija i njeguje svoju naklonost i eventualnu darovitost.

Važna nam je dobra suradnja s roditeljima ali i vanjskim suradnicima koju njegujemo kroz zanimljive i česte tematske radionice.

Poluotok, kao centar grada, bogat je društvenim događanjima, te je djeci omogućeno pratiti razna društvena i kulturna događanja. Bogata kulturna baština i blizina svih muzeja neiscrpan su nam izvor aktivnosti u radu s djecom.

Područni objekt "Jadran"objekt

A. Paravije 2

pogledajte lokaciju na kartilokacija

tel: 250-283kontakt

Sve novosti

Novosti vezane uz područni objekt Jadran

prijavnica

Objavljeno 16. travnja 2008.

22. studenog 2007. godine odgojiteljice Gordana Fišter i Doris Gašparović održale su Glazbenu radionicu u PO Jadran, na temu NAŠE KOLO VELIKO. Prisutnim odgojiteljicama prezentirane su teme Djeca u Božićnim običajima, Uvježbavanje prigodnih napjeva i dječjih tradicionalnih igara, te Upoznavanje i sviranje na dječjim tradicijskim glazbalima