Propisi

chain_info

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_01_10_152.html

chain_info

Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 107/07)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_107_3135.html

chain_info

Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 94/13)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2130.html

chain_info

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2128.html

chain_info

Izmjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 90/10)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_90_2537.html

chain_info

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, broj 5/15)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_5_95.html

chain_info

Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html

chain_info

STATUT DV RADOST.pdf

chain_info[PDF] 0,34 mb

chain_info

GODISNJI PLAN I PROGRAM RADA DV RADOST ZA PEDAGOSKU 2014-2015 GODINU.docx

chain_info[DOCX] 0,11 mb

chain_info

IZVJESCE 2014.pdf

chain_info[PDF] 0,53 mb

chain_info

Kurikulum2016.docx

chain_info[DOCX] 0,45 mb

chain_info

GODISNJI PLAN I PROGRAM RADA 2015-2016.docx

chain_info[DOCX] 0,30 mb

chain_info

IZMJENE I DOPUNE STATUTA.pdf

chain_info[PDF] 0,45 mb

chain_info

GODISNJI PLAN I PROGRAM RADA 2016-2017.docx

chain_info[DOCX] 0,12 mb

chain_info

KURIKULUM 2016-2017.docx

chain_info[DOCX] 0,05 mb

chain_info

Izvjesce o realizaciji godisnjeg plana i programa rada DV Radost 2016-2017.pdf

chain_info[PDF] 15,03 mb

chain_info

ODLUKA O KURIKULUMU ZA 2017-2018.pdf

chain_info[PDF] 0,15 mb

chain_info

KURIKULUM DV RADOST ZA 2017-2018.pdf

chain_info[PDF] 10,04 mb

chain_info

ODLUKA O GODIŠNJEM PLANU 2017-2018.pdf

chain_info[PDF] 0,15 mb

chain_info

GODISNJI PLAN I PROGRAM 2017-2018.pdf

chain_info[PDF] 18,57 mb

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 08. siječnja 2018.

NA TRAGU NOVCA je projekt za djecu, učitelje, roditelje i za sve one koji imaju interes educirati se u području financijske pismenosti. Glavni cilj projekta je stvaranje interaktivne eKnjige (eBook) za učenje, za financijsko obrazovanje djece predškolske dobi (od 3 do 6 godina) - koja će biti besplatna i dostupna putem interneta, širom Europe. Projekt „Na tragu novca“ započeo je u listopadu 2017., promoviran od strane 5 organizacija iz 4 različite europske zemlje i sufinanciran od strane Programa Erasmus +. Tijekom iduće dvije godine, partnerstvo koje obuhvaća stručnjake za financijsko obrazovanje, pripovijedače, edukatore, odgojitelje i kreatore iz Poljske, Portugala, Hrvatske i Italije, razvijat će i testirati inovativni pristup poticanju financijske pismenosti djece (od 3 do 6 godina) te podizanju svijesti o važnosti financijskog obrazovanja. Ovaj inovativni pristup oslanja se na interaktivno učenje uz eKnjigu i dizajniran za uporabu u kontekstu formalnog i neformalnog učenja koji će biti u početku dostupan na 5 različitih jezika - Engleskom, Hrvatskom, Talijanskom, Poljskom i Portugalskom. E- Knjiga bit će nadopunjena priručnikom koji može pomoći nastavnicima/odgojiteljima u poticanju učenja interaktivnog učenje uz eKnjigu. Dvogodišnji razvojni proces zahtijeva aktivno sudjelovanje škola,vrtića, nastavnika,odgojitelja, roditelja i djece u procjeni, prototipu, testiranju i širenju informacija. PRATITE NAS! www.onthemoneytrail.eu |

Objavljeno 12. prosinca 2016.