Propisi

chain_info

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_01_10_152.html

chain_info

Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 107/07)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_107_3135.html

chain_info

Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 94/13)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2130.html

chain_info

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2128.html

chain_info

Izmjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 90/10)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_90_2537.html

chain_info

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, broj 5/15)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_5_95.html

chain_info

Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14)

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html

chain_info

STATUT DV RADOST.pdf

07.12.2015.

chain_info[PDF] 0,34 mb

chain_info

GODISNJI PLAN I PROGRAM RADA DV RADOST ZA PEDAGOSKU 2014-2015 GODINU.docx

07.12.2015.

chain_info[DOCX] 0,11 mb

chain_info

IZVJESCE 2014.pdf

07.12.2015.

chain_info[PDF] 0,53 mb

chain_info

Kurikulum2016.docx

21.01.2016.

chain_info[DOCX] 0,45 mb

chain_info

GODISNJI PLAN I PROGRAM RADA 2015-2016.docx

21.01.2016.

chain_info[DOCX] 0,30 mb

chain_info

IZMJENE I DOPUNE STATUTA.pdf

08.03.2017.

chain_info[PDF] 0,45 mb

chain_info

GODISNJI PLAN I PROGRAM RADA 2016-2017.docx

27.03.2017.

chain_info[DOCX] 0,12 mb

chain_info

KURIKULUM 2016-2017.docx

27.03.2017.

chain_info[DOCX] 0,05 mb

chain_info

Izvjesce o realizaciji godisnjeg plana i programa rada DV Radost 2016-2017.pdf

04.09.2017.

chain_info[PDF] 15,03 mb

chain_info

ODLUKA O KURIKULUMU ZA 2017-2018.pdf

04.10.2017.

chain_info[PDF] 0,15 mb

chain_info

KURIKULUM DV RADOST ZA 2017-2018.pdf

04.10.2017.

chain_info[PDF] 10,04 mb

chain_info

ODLUKA O GODIŠNJEM PLANU 2017-2018.pdf

04.10.2017.

chain_info[PDF] 0,15 mb

chain_info

GODISNJI PLAN I PROGRAM 2017-2018.pdf

04.10.2017.

chain_info[PDF] 18,57 mb

chain_info

ODLUKA IZVJESCE 2017-2018.pdf

04.09.2018.

chain_info[PDF] 0,04 mb

chain_info

IZVJESCE 2017-2018.pdf

04.09.2018.

chain_info[PDF] 3,72 mb

chain_info

kurikulum 2018-2019.pdf

15.10.2018.

chain_info[PDF] 4,39 mb

chain_info

godisnji plan i program 2018-2019.pdf

15.10.2018.

chain_info[PDF] 8,30 mb

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 07. ožujka 2018.