Javna nabava

Članak 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) – sprečavanje sukoba interesa

 
          Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić „Radost“ Zadar, kao javni naručitelj, ne smije, u smislu odredbe članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

 

chain_info

Pravilnik za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna

chain_info[PDF] 0,65 mb

chain_info

1. izmjena plana nabave Dječjeg vrtića "Radost" za 2015. godinu

chain_info[PDF] 0,06 mb

chain_info

Plan nabave Dječjeg vrtića "Radost" za 2015. godinu

chain_info[PDF] 0,04 mb

chain_info

Plan nabave Dječjeg vrtića "Radost" za 2014. godinu

chain_info[PDF] 0,60 mb

chain_info

Izmjene plana nabave Dječjeg vrtića "Radost" za 2014. godinu

chain_info[PDF] 0,62 mb

chain_info

2. izmjene plana nabave Dječjeg vrtića "Radost" za 2014. godinu

chain_info[PDF] 0,62 mb

chain_info

PLAN NABAVE 2016.doc

chain_info[DOC] 0,15 mb

chain_info

IZMJENE PLANA NABAVE 2016[1].doc

chain_info[DOC] 0,16 mb

chain_info

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA[2].doc

chain_info[DOC] 0,18 mb

chain_info

PLAN NABAVE 2017[1].doc

chain_info[DOC] 0,27 mb

chain_info

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.pdf

chain_info[PDF] 4,50 mb

chain_info

1. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017..pdf

chain_info[PDF] 5,30 mb

Vezane novosti | Arhiva novosti