Financijsko poslovanje

Podaci o izvoru financiranja

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

 

Dječji vrtić „Radost“ Zadar se u najvećem djelu (99%) financira iz Općih prihoda i primitaka koji uključuju:

  • prihode za financiranje redovne djelatnosti dobivene od nadležnog proračuna (Grad Zadar)
  • ostale prihode – Sufinanciranje cijene usluge (roditelji).

 

Ostatak prihoda su Vlastiti prihodi koje Dječji vrtić „Radost“ ostvari obavljanjem poslova na tržištu. Iskazuju se u okviru podskupine 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.

 

 

chain_info

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJU PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

07.12.2015.

chain_info[PDF] 0,11 mb

chain_info

FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2014. GODINU.pdf

07.12.2015.

chain_info[PDF] 10,68 mb

chain_info

Obrasci financijskih izvjestaja 2015.xls

01.02.2016.

chain_info[XLS] 1,29 mb

chain_info

Donacije i bespovratna sredstva za 2015.g..docx

01.02.2016.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Prilog_1. Fin.plan 2017-2019 za Upravno vijece na 3.razini.xls

14.12.2016.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Prilog_1. Fin.plan 2016-2018.xls

11.01.2017.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Izmjene i dopune Fin.plana 2016-2018.xls

11.01.2017.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Financijski izvjestaji od 01.01. do 31.12.2016.g. DV Radost.xlsx

08.02.2017.

chain_info[XLS] 0,42 mb

chain_info

Donacije za 2016.g..docx

08.02.2017.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Biljeske uz fin.izvjestaje - DV Radost.doc

08.02.2017.

chain_info[DOC] 0,03 mb

chain_info

Izvjestaj o izvrsenju fin.plana za 2016.g..pdf

15.03.2017.

chain_info[PDF] 0,11 mb

chain_info

Tablica usporedba izvrsenja i financijskog plana za 2016.g..xls

15.03.2017.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.g..pdf

30.10.2017.

chain_info[PDF] 0,15 mb

chain_info

OBRAZLOZENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.g.doc

30.10.2017.

chain_info[DOC] 0,04 mb

chain_info

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018-2020.xls

30.10.2017.

chain_info[XLS] 0,07 mb

chain_info

OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018-2020.g..doc

30.10.2017.

chain_info[DOC] 0,06 mb

chain_info

Preraspodjela fin.plana po pozicijama za 2017.g..xls

30.01.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Izvjestaj o izvrsenju plana za 2017.g..docx

30.01.2018.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Izvrsenje fin.plana za 2017.g..xls

30.01.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Financijski izvjestaji od 01.-31.12.2017..xls

30.01.2018.

chain_info[XLS] 1,24 mb

chain_info

Biljeske uz fin.izvjestaje od 01.01.-31.12.17..doc

30.01.2018.

chain_info[DOC] 0,03 mb

chain_info

1.Izmjene i dopune plana za 2018.g. na trecoj razini.xls

23.11.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

2.Izmjene i dopune plana za 2018.g. na trecoj razini.xls

23.11.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Financijski plan 2019-2021.g. na 3.razini.xls

23.11.2018.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Obrazlozenje drugih izmjena i dopuna fin.plana za 2018.g.doc

23.11.2018.

chain_info[DOC] 0,04 mb

chain_info

Obrazlozenje fin.plana za 2019-2021.g..doc

23.11.2018.

chain_info[DOC] 0,06 mb

chain_info

Obrazlozenje izmjena i dopuna fin.plana za 2018.g.doc

23.11.2018.

chain_info[DOC] 0,04 mb

chain_info

Trece izmjene i dopune plana za 2018.pdf

27.12.2018.

chain_info[PDF] 0,29 mb

chain_info

Financijski izvjestaji od 01.01. do 31.12.2018.g..xls

29.01.2019.

chain_info[XLS] 1,24 mb

chain_info

Biljeske uz fin.izvjestaje od 01.01.-31.12.18..doc

29.01.2019.

chain_info[DOC] 0,03 mb

chain_info

Izvrsenje plana za 2018.g. na 3 razini.xls

29.01.2019.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Izvjestaj o izvrsenju plana za 2018.g..docx

29.01.2019.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Strategija upravljanja rizicima Djecjeg vrtica Radost Zadar.pdf

26.06.2019.

chain_info[PDF] 6,94 mb

chain_info

Procedura izdavanja i obracunavanja putnih naloga u Djecjem vrticu Radost Zadar.pdf

31.10.2019.

chain_info[PDF] 0,26 mb

chain_info

Izmjene i dopune plana za 2019.g..pdf

31.10.2019.

chain_info[PDF] 2,60 mb

chain_info

Procedura blagajnickog poslovanja u Djecjem vrticu Radost Zadar.pdf

31.10.2019.

chain_info[PDF] 0,49 mb

chain_info

Financijski plan za 2020-2022.g..pdf

31.10.2019.

chain_info[PDF] 5,32 mb

chain_info

Odluka o nacinu koristenja sluzbenih vozila.pdf

17.12.2019.

chain_info[PDF] 0,29 mb

chain_info

Preraspodjela fin.plana po pozicijama za 2019.g..xls

30.01.2020.

chain_info[XLS] 0,04 mb

chain_info

Izvrsenje plana za 2019.g..xls

30.01.2020.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Izvjestaj o izvrsenju plana za 2019.g..docx

30.01.2020.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Financijski izvjestaji od 01.01. do 31.12.2019.g..xls

30.01.2020.

chain_info[XLS] 1,24 mb

chain_info

Biljeske uz fin.izvjestaje od 01.01.-31.12.2019.g..doc

30.01.2020.

chain_info[DOC] 0,03 mb

chain_info

Ispravljeni fin.izvjestaji i biljeske za 2019.g..pdf

02.03.2020.

chain_info[PDF] 6,38 mb

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 17. ožujka 2020.

Poštovani, U skladu s mjerama suzbijanja korona virusa u Republici Hrvatskoj (mjere HZJZ, Nacionalnog kriznog stožera), a vodeći računa o sigurnosti korisnika i zaposlenika Dječjeg vrtića „Radost“, uvodi se poseban režim rada. Od srijede 18.03.2020. dežuran je područni objekt „Vruljica“, dok se ostali područni objekti privremeno zatvaraju. Mole se roditelji da djecu ne dovode u vrtić, već samo u slučaju ako zaista nemaju drugog izbora kada je vrtić obvezan prihvatiti djecu. Sve mjere su u cilju prevencije i osiguravanja što manjeg broja zaraženih te Vas molimo na odgovorno ponašanje. S poštovanjem Uprava Dječjeg vrtića „Radost“

Objavljeno 13. ožujka 2020.