Financijsko poslovanje

Podaci o izvoru financiranja

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

 

Dječji vrtić „Radost“ Zadar se u najvećem djelu (99%) financira iz Općih prihoda i primitaka koji uključuju:

  • prihode za financiranje redovne djelatnosti dobivene od nadležnog proračuna (Grad Zadar)
  • ostale prihode – Sufinanciranje cijene usluge (roditelji).

 

Ostatak prihoda su Vlastiti prihodi koje Dječji vrtić „Radost“ ostvari obavljanjem poslova na tržištu. Iskazuju se u okviru podskupine 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.

 

 

chain_info

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJU PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

chain_info[PDF] 0,11 mb

chain_info

FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2014. GODINU.pdf

chain_info[PDF] 10,68 mb

chain_info

Obrasci financijskih izvjestaja 2015.xls

chain_info[XLS] 1,29 mb

chain_info

Donacije i bespovratna sredstva za 2015.g..docx

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Prilog_1. Fin.plan 2017-2019 za Upravno vijece na 3.razini.xls

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Prilog_1. Fin.plan 2016-2018.xls

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Izmjene i dopune Fin.plana 2016-2018.xls

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Financijski izvjestaji od 01.01. do 31.12.2016.g. DV Radost.xlsx

chain_info[XLS] 0,42 mb

chain_info

Donacije za 2016.g..docx

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Biljeske uz fin.izvjestaje - DV Radost.doc

chain_info[DOC] 0,03 mb

chain_info

Izvjestaj o izvrsenju fin.plana za 2016.g..pdf

chain_info[PDF] 0,11 mb

chain_info

Tablica usporedba izvrsenja i financijskog plana za 2016.g..xls

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.g..pdf

chain_info[PDF] 0,15 mb

chain_info

OBRAZLOZENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.g.doc

chain_info[DOC] 0,04 mb

chain_info

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018-2020.xls

chain_info[XLS] 0,07 mb

chain_info

OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018-2020.g..doc

chain_info[DOC] 0,06 mb

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 08. siječnja 2018.

NA TRAGU NOVCA je projekt za djecu, učitelje, roditelje i za sve one koji imaju interes educirati se u području financijske pismenosti. Glavni cilj projekta je stvaranje interaktivne eKnjige (eBook) za učenje, za financijsko obrazovanje djece predškolske dobi (od 3 do 6 godina) - koja će biti besplatna i dostupna putem interneta, širom Europe. Projekt „Na tragu novca“ započeo je u listopadu 2017., promoviran od strane 5 organizacija iz 4 različite europske zemlje i sufinanciran od strane Programa Erasmus +. Tijekom iduće dvije godine, partnerstvo koje obuhvaća stručnjake za financijsko obrazovanje, pripovijedače, edukatore, odgojitelje i kreatore iz Poljske, Portugala, Hrvatske i Italije, razvijat će i testirati inovativni pristup poticanju financijske pismenosti djece (od 3 do 6 godina) te podizanju svijesti o važnosti financijskog obrazovanja. Ovaj inovativni pristup oslanja se na interaktivno učenje uz eKnjigu i dizajniran za uporabu u kontekstu formalnog i neformalnog učenja koji će biti u početku dostupan na 5 različitih jezika - Engleskom, Hrvatskom, Talijanskom, Poljskom i Portugalskom. E- Knjiga bit će nadopunjena priručnikom koji može pomoći nastavnicima/odgojiteljima u poticanju učenja interaktivnog učenje uz eKnjigu. Dvogodišnji razvojni proces zahtijeva aktivno sudjelovanje škola,vrtića, nastavnika,odgojitelja, roditelja i djece u procjeni, prototipu, testiranju i širenju informacija. PRATITE NAS! www.onthemoneytrail.eu |

Objavljeno 12. prosinca 2016.