Financijsko poslovanje

Podaci o izvoru financiranja

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

 

Dječji vrtić „Radost“ Zadar se u najvećem djelu (99%) financira iz Općih prihoda i primitaka koji uključuju:

  • prihode za financiranje redovne djelatnosti dobivene od nadležnog proračuna (Grad Zadar)
  • ostale prihode – Sufinanciranje cijene usluge (roditelji).

 

Ostatak prihoda su Vlastiti prihodi koje Dječji vrtić „Radost“ ostvari obavljanjem poslova na tržištu. Iskazuju se u okviru podskupine 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.

 

 

chain_info

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJU PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

07.12.2015.

chain_info[PDF] 0,11 mb

chain_info

FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2014. GODINU.pdf

07.12.2015.

chain_info[PDF] 10,68 mb

chain_info

Obrasci financijskih izvjestaja 2015.xls

01.02.2016.

chain_info[XLS] 1,29 mb

chain_info

Donacije i bespovratna sredstva za 2015.g..docx

01.02.2016.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Prilog_1. Fin.plan 2017-2019 za Upravno vijece na 3.razini.xls

14.12.2016.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Prilog_1. Fin.plan 2016-2018.xls

11.01.2017.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Izmjene i dopune Fin.plana 2016-2018.xls

11.01.2017.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Financijski izvjestaji od 01.01. do 31.12.2016.g. DV Radost.xlsx

08.02.2017.

chain_info[XLS] 0,42 mb

chain_info

Donacije za 2016.g..docx

08.02.2017.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Biljeske uz fin.izvjestaje - DV Radost.doc

08.02.2017.

chain_info[DOC] 0,03 mb

chain_info

Izvjestaj o izvrsenju fin.plana za 2016.g..pdf

15.03.2017.

chain_info[PDF] 0,11 mb

chain_info

Tablica usporedba izvrsenja i financijskog plana za 2016.g..xls

15.03.2017.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.g..pdf

30.10.2017.

chain_info[PDF] 0,15 mb

chain_info

OBRAZLOZENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.g.doc

30.10.2017.

chain_info[DOC] 0,04 mb

chain_info

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018-2020.xls

30.10.2017.

chain_info[XLS] 0,07 mb

chain_info

OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018-2020.g..doc

30.10.2017.

chain_info[DOC] 0,06 mb

chain_info

Preraspodjela fin.plana po pozicijama za 2017.g..xls

30.01.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Izvjestaj o izvrsenju plana za 2017.g..docx

30.01.2018.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Izvrsenje fin.plana za 2017.g..xls

30.01.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Financijski izvjestaji od 01.-31.12.2017..xls

30.01.2018.

chain_info[XLS] 1,24 mb

chain_info

Biljeske uz fin.izvjestaje od 01.01.-31.12.17..doc

30.01.2018.

chain_info[DOC] 0,03 mb

chain_info

1.Izmjene i dopune plana za 2018.g. na trecoj razini.xls

23.11.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

2.Izmjene i dopune plana za 2018.g. na trecoj razini.xls

23.11.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Financijski plan 2019-2021.g. na 3.razini.xls

23.11.2018.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Obrazlozenje drugih izmjena i dopuna fin.plana za 2018.g.doc

23.11.2018.

chain_info[DOC] 0,04 mb

chain_info

Obrazlozenje fin.plana za 2019-2021.g..doc

23.11.2018.

chain_info[DOC] 0,06 mb

chain_info

Obrazlozenje izmjena i dopuna fin.plana za 2018.g.doc

23.11.2018.

chain_info[DOC] 0,04 mb

chain_info

Trece izmjene i dopune plana za 2018.pdf

27.12.2018.

chain_info[PDF] 0,29 mb

chain_info

Financijski izvjestaji od 01.01. do 31.12.2018.g..xls

29.01.2019.

chain_info[XLS] 1,24 mb

chain_info

Biljeske uz fin.izvjestaje od 01.01.-31.12.18..doc

29.01.2019.

chain_info[DOC] 0,03 mb

chain_info

Izvrsenje plana za 2018.g. na 3 razini.xls

29.01.2019.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Izvjestaj o izvrsenju plana za 2018.g..docx

29.01.2019.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Strategija upravljanja rizicima Djecjeg vrtica Radost Zadar.pdf

26.06.2019.

chain_info[PDF] 6,94 mb

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 01. srpnja 2019.

U okviru projekta Mreža ZaDar koji se financira iz ESF-a u našem Dječjem vrtiću Radost, PO Grigor Vitez, u petak, 31. svibnja 2019. godine započela je edukacija/usavršavanje za provedbu Programa ranog učenja engleskog jezika s djecom rane i predškolske dobi. Polaznice i predavače pozdravila je voditeljica projekta, Ivana Perić Zrilić iz UO za odgoj i školstvo Grada Zadra koja je zaželjela svima puno uspjeha u radu i usvajanju novih znanja koja će zasigurno poboljšati kvalitetu usluge u partnerskim predškolskim ustanovama. Edukaciju provode djelatnici DV Siget iz Zagreba koji je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovan stručno razvojnim centrom za rano učenje engleskog jezika. Ispred DV Siget polaznice je pozdravila ravnateljica, gđa Jasna Peklić. Usavršavanje će se provoditi kroz deset modula po principu jedan modul – jedan dan. Odgojiteljicama će se omogućiti jačanje znanja i vještina za provedbu programa ranog učenja engleskog jezika u odgojno-obrazovnim skupinama. U edukaciju je uključeno 15 odgojiteljica iz partnerskih dječjih vrtića (Radost, Sunce, Maslačak, Ribica, Klokan, Šuškalica i Golubica).