Financijsko poslovanje

Podaci o izvoru financiranja

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

 

Dječji vrtić „Radost“ Zadar se u najvećem djelu (99%) financira iz Općih prihoda i primitaka koji uključuju:

  • prihode za financiranje redovne djelatnosti dobivene od nadležnog proračuna (Grad Zadar)
  • ostale prihode – Sufinanciranje cijene usluge (roditelji).

 

Ostatak prihoda su Vlastiti prihodi koje Dječji vrtić „Radost“ ostvari obavljanjem poslova na tržištu. Iskazuju se u okviru podskupine 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.

 

 

chain_info

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJU PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

07.12.2015.

chain_info[PDF] 0,11 mb

chain_info

FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2014. GODINU.pdf

07.12.2015.

chain_info[PDF] 10,68 mb

chain_info

Obrasci financijskih izvjestaja 2015.xls

01.02.2016.

chain_info[XLS] 1,29 mb

chain_info

Donacije i bespovratna sredstva za 2015.g..docx

01.02.2016.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Prilog_1. Fin.plan 2017-2019 za Upravno vijece na 3.razini.xls

14.12.2016.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Prilog_1. Fin.plan 2016-2018.xls

11.01.2017.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Izmjene i dopune Fin.plana 2016-2018.xls

11.01.2017.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Financijski izvjestaji od 01.01. do 31.12.2016.g. DV Radost.xlsx

08.02.2017.

chain_info[XLS] 0,42 mb

chain_info

Donacije za 2016.g..docx

08.02.2017.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Biljeske uz fin.izvjestaje - DV Radost.doc

08.02.2017.

chain_info[DOC] 0,03 mb

chain_info

Izvjestaj o izvrsenju fin.plana za 2016.g..pdf

15.03.2017.

chain_info[PDF] 0,11 mb

chain_info

Tablica usporedba izvrsenja i financijskog plana za 2016.g..xls

15.03.2017.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.g..pdf

30.10.2017.

chain_info[PDF] 0,15 mb

chain_info

OBRAZLOZENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.g.doc

30.10.2017.

chain_info[DOC] 0,04 mb

chain_info

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018-2020.xls

30.10.2017.

chain_info[XLS] 0,07 mb

chain_info

OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018-2020.g..doc

30.10.2017.

chain_info[DOC] 0,06 mb

chain_info

Preraspodjela fin.plana po pozicijama za 2017.g..xls

30.01.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Izvjestaj o izvrsenju plana za 2017.g..docx

30.01.2018.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

chain_info

Izvrsenje fin.plana za 2017.g..xls

30.01.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Financijski izvjestaji od 01.-31.12.2017..xls

30.01.2018.

chain_info[XLS] 1,24 mb

chain_info

Biljeske uz fin.izvjestaje od 01.01.-31.12.17..doc

30.01.2018.

chain_info[DOC] 0,03 mb

chain_info

1.Izmjene i dopune plana za 2018.g. na trecoj razini.xls

23.11.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

2.Izmjene i dopune plana za 2018.g. na trecoj razini.xls

23.11.2018.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Financijski plan 2019-2021.g. na 3.razini.xls

23.11.2018.

chain_info[XLS] 0,06 mb

chain_info

Obrazlozenje drugih izmjena i dopuna fin.plana za 2018.g.doc

23.11.2018.

chain_info[DOC] 0,04 mb

chain_info

Obrazlozenje fin.plana za 2019-2021.g..doc

23.11.2018.

chain_info[DOC] 0,06 mb

chain_info

Obrazlozenje izmjena i dopuna fin.plana za 2018.g.doc

23.11.2018.

chain_info[DOC] 0,04 mb

chain_info

Trece izmjene i dopune plana za 2018.pdf

27.12.2018.

chain_info[PDF] 0,29 mb

chain_info

Financijski izvjestaji od 01.01. do 31.12.2018.g..xls

29.01.2019.

chain_info[XLS] 1,24 mb

chain_info

Biljeske uz fin.izvjestaje od 01.01.-31.12.18..doc

29.01.2019.

chain_info[DOC] 0,03 mb

chain_info

Izvrsenje plana za 2018.g. na 3 razini.xls

29.01.2019.

chain_info[XLS] 0,02 mb

chain_info

Izvjestaj o izvrsenju plana za 2018.g..docx

29.01.2019.

chain_info[DOCX] 0,01 mb

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 07. ožujka 2018.