Upisi u Dječji vrtić "Radost" za 2016./2017. pedagošku godinu

Prijave za upis

Upise vršimo krajem travnja i početkom svibnja. Prijave se mogu podići u upravi Dječjeg vrtića "Radost", ili preuzeti na našim stranicama u pdf ili word formatu.

STRUČNI ISPIT za svibanj 2016.

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 10. svibnja 2016. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU. PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 19. svibnja 2016. godine u DV Radost prema rasporedu. USMENI dio stručnog ispita održat će se 19. svibnja 2016. godine s početkom u 10:30 sati u DV Radost.

pročitaj opširnije

ARHIVA

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (INTERVJU)

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ Z A D A R BARTOLA KAŠIĆA 3/I KLASA: 112-07/16-01/08 URBROJ: 2198/01-36-01-16-72 Zadar, 15. lipnja 2016. godine Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Radost“, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem na radna mjesta kako slijedi: - REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆA ♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (INTERVJU)

pročitaj opširnije

ARHIVA